ΝΕΑ 1 - Επέκταση Κτιρίου Αεροσταθμού, λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα ΧΑΝΙΩΝ "Ι.ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ" (ΚΑΧΝΔ)

ΝΕΑ 2 - Ανέγερση Ογκολογικής Μονάδας Παίδων στην Αθήνα Σύλλογος Φίλων Παίδων με Καρκίνο «Η ΕΛΠΙΔΑ»

ΝΕΑ 3 -

ΝΕΑ 4 -

ΝΕΑ 5 -