Αντιπροσωπευτικά Έργα

 

Μελέτη Επέκτασης Αεροσταθμού, λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης»

 Το έργο περιλαμβάνει τις Η/Μ εγκαταστάσεις της επέκτασής (16.000m²) του υπάρχοντος κτιρίου Αεροσταθμού , τις Η/Μ εγκαταστάσεις των νέων κτιρίων (Αμαξοστάσιο - Πυροσβεστικός Σταθμός,  Χώρος φύλαξης απορριμάτων, Κτίριο και Πύργος Ελέγχου καθώς και τις εγκαταστάσεις του περιβάλλοντα χώρου και τα δίκτυα υποδομής του έργου.

Οι εργασίες επέκτασης του Αεροσταθμού οργανώθηκαν σε φάσεις, με στόχο να μην σταματήσει, αλλά ούτε και να διαταραχθεί η λειτουργία του Αεροσταθμού.

Το αντικείμενο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει τις παρακάτω επί μέρους εγκαταστάσεις:

 • Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις – Ισχυρά Ρεύματα
 • Ηλεκτρικός Υποσταθμός
 • Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος – UPS & Μονάδων Αδιάλειπτης Λειτουργίας
 • Εγκατάσταση Ύδρευσης
 • Εγκατάσταση Αποχέτευσης
 • Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας
 • Εγκατάσταση Θέρμανσης – Αερισμού – Κλιματισμού
 • Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων
  • Τηλεφωνικές Εγκαταστάσεις
  • Εγκατάσταση Δικτύου Η/Υ
  • Εγκατάσταση Κεντρικής Κεραίας  R –ΤV
  • Σύστημα Διανομής Ώρας
  • Μεγαφωνική Εγκατάσταση
  • Εγκατάσταση Πυρανίχνευσης
  • Εγκατάσταση Ενδοεπικοινωνίας
  • Εγκατάσταση Ελέγχου Πρόσβασης
  • Εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης
  • Εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS)
 • Εγκατάσταση Ανελκυστήρων – Κυλιόμενων Κλιμάκων
 • Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας – Γείωση Ηλεκτρονικών Συσκευών
 • Εγκαταστάσεις Περιβάλλοντα Χώρου – Ηλεκτρικά – Ύδρευση - Άρδευση
 • Εγκατάσταση Αυτόματων Πορτών - Αεροκουρτίνες
 • Εγκατάσταση Μεταφορικών Ταινιών
 • Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ολικού Ελέγχου (100%) Αποσκευών Αναχωρούντων Επιβατών (HBS)
 • Εγκαταστάσεις Ψυκτικών Θαλάμων
 • Εγκατάσταση Συστήματος Οπτικών Αναγγελιών Πτήσεων (ΣΟΑΠ)
Οι παραπάνω εγκαταστάσεις μελετήθηκαν σε επίπεδο προμελέτης, οριστικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής και συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.