Αντιπροσωπευτικά Έργα

 

Εμπορικό Κέντρο και Υπεραγορά Carrefour στον Γέρακα

 


Η υπεραγορά Carrefour στην Λεωφόρο Μαραθώνος στον Γέρακα Αττικής αποτελείται από τέσσερα (4) επίπεδα, Ισόγειο Κατάστημα και τρία Υπόγεια, συνολικής επιφανείας 40.000 m2.

Στο Ισόγειο, στις κεντρικές εισόδους της Λ. Μαραθώνος, βρίσκεται Εμπορική Στοά της Υπεραγοράς και το κατάστημα εμβαδού περίπου  10.000 m2.

Στο Α’ Υπόγειο βρίσκονται Χώροι Γραφείων, χώροι αποθηκών και Ηλεκτρομηχανολογικοί χώροι, μαζί με χώρους Parking.

Στο Β’ Γ’ Υπόγεια κατασκευάστηκαν Ηλεκτρομηχανολογικοί χώροι και χώροι στάθμευσης.

Στα τρία (3) Υπόγεια της Υπεραγοράς προβλέφθηκαν χώροι στάθμευσης δυναμικότητας 950 αυτοκινήτων.

Στο κτίριο προβλέπονται όλες οι Η/Μ εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την σωστή του λειτουργία.

Ο κλιματισμός της υπεραγοράς γίνεται με μηχανήματα Package τύπου Roof top συνολικής ισχύος 500 ψυκτικών τόνων τοποθετημένα στο δώμα του κτιρίου.

Το συγκρότημα αντλιών πυρόσβεσης, παροχής 350 m3/h, είναι UL Listed - FM approved, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Στο Α΄ υπόγειο του κτιρίου βρίσκεται ο Ηλεκτρικός υποσταθμός με δύο μετασχηματιστές 1600 KVA καθένας, ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος  1600 KVA, τρία UPS 60 KVA καθένα και τα απαραίτητα πεδία.

Όλες οι λειτουργίες των εγκαταστάσεων του κτιρίου είναι αυτοματοποιημένες μέσω κεντρικού συστήματος διαχείρισης κτιρίου Building Management System (BMS).