Αντιπροσωπευτικά Έργα

 

Ανέγερση κτιρίων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ.

 

Το συγκρότημα αποτελείται από δύο κτίρια, το κτίριο εργαστηρίων επιφάνειας 5.000 m2 και το κτίριο διοίκησης επιφάνειας 17.000 m2, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με υπέργειο διάδρομο.


Το κτίριο εργαστηρίων αποτελείται από Υπόγειο, Ισόγειο, Α’ και Β’ ορόφου, και περιλαμβάνει τους παρακάτω χώρους:

Εργαστήρια επιφάνειας 900 m2
Γραφεία επιφάνειας 2.700 m2
Υπόγειο Garage – Μηχανοστάσια επιφάνειας 1.400 m2Το κτίριο Διοίκησης αποτελείται από Υπόγειο, Ισόγειο, Α’ , Β’ και Γ’ όροφος, και περιλαμβάνει τους παρακάτω χώρους:

Κυλικείο επιφάνειας 200 m2
Γραφεία επιφάνειας 660 m2
Βιβλιοθήκη επιφάνειας 240 m2
Αίθουσες Διδασκαλίας – Αμφιθέατρα επιφάνειας 14.000 m2
Υπόγειο Garage – Μηχανοστάσια επιφάνειας 1.900 m2


Η συνολική επιφάνεια των κτιρίων είναι 22.000 m2 και η Η/Μ μελέτη που εκπονήθηκε περιελάμβανε όλες τις απαραίτητες Η/Μ εγκαταστάσεις.Μεγέθη Κυριοτέρων Μηχανημάτων:

Υδρόψυκτοι ψύκτες νερού :  2 Χ 195 RT
Λέβητες νερού : 2x1.700 Mcal/h
Μετασχηματιστές : 2 x 1.250 KVA
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος : 1 x 600 KVA
Πιεστικό Πυρόσβεσης : 90 m3/h & 8.5 Bar