Αντιπροσωπευτικά Έργα

 

Κτίρια Γραφείων και συνεργείων Εταιρείας «ΈΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.» στο 47ο χλμ. της Αττικής Οδού

 

Το κτίριο γραφείων αποτελείται απο τρία επίπεδα, Υπόγειο: 870 m2, Ισόγειο: 1340 m2 και Α’ όροφος: 1340 m2, έχει συνολική επιφάνεια 3550 m2 και περιλαμβάνει χώρους γραφείων, εστιατόριο, κουζίνα, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αρχεία και εργαστήρια. Στο υπόγειο βρίσκονται το λεβητοστάσιο, τα μηχανοστάσια των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, τα αντλιοστάσια και ο χώρος του ηλεκτροστασίου, ενώ ο ψύκτης νερού τοποθετείται στον περιβάλλοντα χώρο. 

Μεγέθη Κυριοτέρων Μηχανημάτων:

Ψύκτης : 1x 120RT
Λέβητας : 1x 420Μcal/h
Ηλεκτρική παροχή : 250KVA
Η/Ζ : 150KVA
UPS: 40KVA

Το κτίριο συνεργείων αποτελείται από τον κύριο χώρο συνεργείου 650m2 όπου τοποθετούνται όλα τα μηχανήματα παραγωγής και συντήρησης κα περιλαμβάνει όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις για την κάλυψη των αναγκών του συνεργείου καθώς και μια γερανογέφυρα. Σ’ επαφή με το κτίριο του συνεργείου βρίσκεται το κτίριο γραφείων που υποστηρίζει το συνεργείο και αποτελείται από ισόγειο και όροφο με γραφεία, καθώς και υπόγειο με τους μηχανολογικούς χώρους και την αποθήκη ανταλλακτικών, συνολικής επιφάνειας 600m2.


Μεγέθη Κυριοτέρων Μηχανημάτων:

Ψύκτης : 1x 10RT
Λέβητας : 1x 380Μcal/h
Ηλεκτρική παροχή : 250KVA
UPS: 3KVA


Ονομασία Έργου: Κτίριο γραφείων της εταιρείας ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ στο 5ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκοπούλου
Εμβαδόν: 3.550 m2
Στάδιο Μελέτης: Μελέτη Εφαρμογής - Επίβλεψη
Ποσοστό Συμμέτοχης: 100 %
Ανάθεση: ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ
Χρόνος: 1997-1998
Προϋπολογισμός: 700.000,00 €
Φωτογραφία:  

Επιστροφή στα Κτίρια Γραφείων