Αντιπροσωπευτικά Έργα

 

Κλειστό Κολυμβητήριο Λαμίας

 


Το κτίριο εκτείνεται σε δύο επίπεδα (Υπόγειο και Ισόγειο) και έχει συνολική επιφάνεια 14700m².

Το υπόγειο περιλαμβάνει Λεβητοστάσιο, Μηχανοστάσια ΚΚΜ, Αντλιοστάσιο Πυρόσβεσης, Χώρους Ηλεκτρικού Υποσταθμού, Μηχανοστάσια Κολυμβητικών Δεξαμενών, Αποδυτήρια-W.C. αθλητών, Αποθήκες, Γραφεία, Αίθουσες Γυμναστικής και Προπόνησης.

Το ισόγειο περιλαμβάνει την μεγάλη αίθουσα με την κολυμβητική δεξαμενή και τις κερκίδες, την μικρή κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης, κυλικείο, γραφεία, αίθουσα τύπου και W.C. κοινού.Μεγέθη κυριότερων μηχανημάτων:
 

Ψύκτης : 1 x 50 RT
Λέβητες : 1 x 750 Mcal/h, 1 x 1250 Mcal/h, 1 x 2000 Mcal/h
Boilers : 3 x 2500Lt
Πυροσβεστικό συγκρότημα : 46m³/h & 8.0bar
Μ/Σ : Επέκταση υπάρχοντα Μ/Σ Γυμναστηρίου από 500 KVA σε 800 KVA
Η/Ζ : 160KVA