Αντιπροσωπευτικά Έργα

 

«ΚΤΙΡΙΟ LOGISTICS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΕΜΠΟ» ΣΤΟ ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

 


Η λειτουργία του κτιρίου αφορά στην διακίνηση και αποθήκευση εμπορευμάτων της COSCO στην προβλήτα 2 του ΟΛΠ.

Η μελέτη των ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου εκπονήθηκε σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής. Το κτίριο έχει συνολική επιφάνεια 7.500m2 και περιλαμβάνει Ισόγειο, Μεσόροφο και Α’ Όροφο (Πατάρι), με τις παρακάτω χρήσεις:

 • Αποθηκευτικοί Χώροι
 • Ψυκτικοί Θάλαμοι (Συντήρηση και Κατάψυξη)
 • Γραφεία
 • Εστιατόριο
 • W.C. – Αποδυτήρια
 • Χώρος Φόρτισης Περονοφόρων
 • Ιατρείο
 • Θυρωρείο
 • Αντλιοστάσιο Πυρόσβεσης
 • Ψυχροστάσιο Ψυκτικών Θαλάμων

Η μελέτη που εκπονήθηκε περιελάμβανε τις παρακάτω ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις:

 • Κλιματισμός – Θέρμανση – Αερισμός των Γραφείων
 • Αερισμός Αποθήκης
 • Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
 • Δίκτυα Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων
 • Ενεργητική Πυροπροστασία – Πυρανίχνευση
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων – Φωτισμός Κτιρίου και Εξωτερικός
 • Υποσταθμός – Η/Ζ – UPS
 • Αλεξικεραυνική Προστασία – Γειώσεις
 • Ασθενή Ρεύματα: Data – Voice, CCTV, Intrusion Alarm System, Access Control System, R-TV System
 • BMS
Ψυκτικοί Θάλαμοι Συνολικού Όγκου 7.500m³