Αντιπροσωπευτικά Έργα

 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ παιδων «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 


Το λειτουργικό αντικείμενο της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων αφορά την ολοκληρωμένη θεραπεία, διάγνωση και νοσηλεία παιδιών που πάσχουν από νεοπλασματικές νόσους. Η μονάδα που αποτελεί Κτιριακό Συγκρότημα τεσσάρων κύριων κτιρίων και συνδετικών διαδρόμων, είναι συνδεδεμένη και λειτουργεί ως τμήμα του υφιστάμενου Γενικού Νοσοκομείου Παίδων της Αθήνας «Αγία Σοφία», δυναμικότητας 600 κλινών.

Το συνολικό εμβαδόν της Ογκολογικής Μονάδας φθάνει περίπου τα 15.000m².

Η νέα μονάδα είναι δυναμικότητας 138 κλινών και περιλαμβάνει τα παρακάτω λειτουργικά τμήματα:

 • Νοσηλευτική Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών
 • Τρείς Ογκολογικές – Αιματολογικές Νοσηλευτικές Μονάδες
 • Τρείς Νοσηλευτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας Ογκολογικών – Αιματολογικών Τμημάτων
 • Νοσηλευτική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας Τμήματος Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών
 • Νοσηλευτική Μονάδα Ραδιενεργού Θεραπείας
 • Εργαστήρια In Vitro
 • Ιατρείο Πόνου
 • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
 • Κέντρο Αιμοδοσίας
 • Διαγνωστικό Τμήμα Positron Emission Tomography (P.E.T.) και Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής με γ camera
 • Αίθουσα Συγκεντρώσεων 50 Ατόμων & Κυλικείο
 • Σχολείο για την εκπαίδευση των νοσηλευόμενων παιδιών

Το αντικείμενο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει τις παρακάτω επί μέρους εγκαταστάσεις:

 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων
 • Υποσταθμός
 • Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος – UPS
 • Ύδρευση
 • Αποχέτευση
 • Ενεργητική Πυροπροστασία
 • Θέρμανση – Αερισμός – Κλιματισμός
 • Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων
 • Εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS)
 • Εγκατάσταση Ανελκυστήρων
 • Αντικεραυνική Προστασία – Γειώσεις
 • Εγκαταστάσεις Περιβάλλοντα Χώρου – Ηλεκτρικά – Ύδρευση – Άρδευση
 • Εγκαταστάσεις Ιατρικών Αερίων
Οι παραπάνω εγκαταστάσεις μελετήθηκαν σε επίπεδο προμελέτης, οριστικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής, συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και ασκήθηκε η επίβλεψη των Η/Μ εργασιών.