Αντιπροσωπευτικά Έργα

 

Ανακαίνιση Νοσοκομείου Παίδων "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" στην Αθήνα

 


Ο εκσυγχρονισμός και η ανακαίνιση του παλαιού τμήματος του κτιρίου περιελάμβανε τα παρακάτω τμήματα του Νοσοκομείου συνολικής επιφάνειας 8200 m2:


Χειρουργεία
Μονάδα αυξημένης φροντίδας
Κλινική προώρων
Τμήμα επειγόντων περιστατικών
Τμήμα εξωτερικών ιατρείων
4 Νοσηλευτικές μονάδες 3ου και 5ου ορόφου
Κουζίνα
Επέκταση Κεντρικού Ηλεκτρικού Υποσταθμού
Νέο Κτίριο Η/Μ εγκαταστάσεων
Νέο Κτίριο Ιατρικών αερίων


Εκπονήθηκαν όλες οι μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής. Ακολούθησε ο εκσυγχρονισμός των υπολοίπων νοσηλευτικών μονάδων συνολικής επιφάνειας 3850m2, για τα παρακάτω ανακαινιζόμενα τμήματα του Νοσοκομείου:

Ωτορυνολαρυγγολογική κλινική στον 3ο όροφο
Δύο Παιδιατρικές Κλινικές 39 κλινών στον 4ο όροφο
Δύο Πανεπιστημιακές Κλινικές 39 κλινών στον 6ο όροφοΜεγέθη κυριοτέρων μηχανημάτων:


Ύδρευση:

2 Boiler ατμού 3000 lt έκαστο
Αποσκληρυντής νερού 7 m3/h

Κλιματισμός:


2 Αερόψυκτοι ψύκτες νερού 260 RT έκαστος
2 Εναλλάκτες θερμότητας ατμού/ νερού 850 Mcal/h έκαστος
1 Εναλλάκτης θερμότητας ατμού/ ατμού 430 Mcal/h
Οι παραπάνω εναλλάκτες τροφοδοτούνται με ατμό από του δύο υπάρχοντες ατμολέβητες ικανότητας 10 ton/h στα 12 bar έκαστος

Ισχυρά Ρεύματα:

Επαύξηση ισχύος του υπάρχοντα υποσταθμού με την εγκατάσταση ενός τρίτου μετασχηματιστού 1600 KVA και ενός Η/Ζ 500 KVA
1 UPS 60 KVA - 180 λεπτών


Ιατρικά Αέρια:

Μία δεξαμενή υγρού O2 20.000 Lt και  4 συστοιχίες των 12 φιαλών O2
Δύο αεροποιητές 100 m3/h έκαστος

Κέντρο Ν2Ο:

20 φιάλες Ν2Ο

Κέντρο Ν2:

1 δεξαμενή υγρού Ν2 12.000 Lt
1 δεξαμενή υγρού Ν2 1500 Lt
4 συστοιχίες των 12 φιαλών Ν2
2 αεριοποιητές 100 m3/h έκαστος


Κέντρο κενού:

4 κενοφυλάκια 5500 Lt έκαστο
3 αντλίες κενού 400 m3/h έκαστη


Κέντρο πεπιεσμένου αέρα Ιατρικής Χρήσης:

2 αεροφυλάκια 2750 Lt έκαστο
3 αεροσυμπιεστές 5500 Lt/min έκαστος