Αντιπροσωπευτικά Έργα

 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α' Φάση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 


Το συγκρότημα αποτελείται από δύο κτίρια (Α και Β), και έχει προβλεφθεί η υποδομή για την μελλοντική τοποθέτηση και άλλων κτιρίων στον περιβάλλοντα χώρο καθώς και η δυνατότητα μελλοντικής σύνδεσής τους με τα κτίρια Α και Β.

Το κτίριο Α αποτελείται από τα γραφεία διοίκησης, το κτίριο ενέργειας (κεντρικά μηχανοστάσια – ηλεκτροστάσια) στο υπόγειο, και τα τέσσερα αμφιθέατρα.

Το κτίριο Β αποτελείται από τα γραφεία και τους βοηθητικούς χώρους.

Τα δύο κτίρια επικοινωνούν οριζοντίως μέσω συνδετήριου διαδρόμου ο οποίος περιλαμβάνει υπόγειο στην οροφή του οποίου οδεύουν οι μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που συνδέουν τα δύο κτίρια.

Η συνολική επιφάνεια των κτιρίων είναι 14.483 m2.

Μελετήθηκαν όλες οι απαραίτητες Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την σωστή λειτουργία των κτιρίων. Η μελέτη εκπονήθηκε σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής και συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του Έργου.