Αντιπροσωπευτικά Έργα

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «AMAN RESORT» ΣΤΟ SVETI STEFAN ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

  


Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη και επίβλεψη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Aman Resort και συνίστατο κυρίως στην εσωτερική κατεδάφιση του υφιστάμενου παλαιού ξενοδοχείου και την συντήρηση - αποκατάσταση των παραδοσιακών κτιρίων σε ένα σύγχρονο θέρετρο επτά αστέρων.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα αποτελείται από τα ανακαινιζόμενα παραδοσιακά κτίρια που βρίσκονται εντός του νησιού, συνολικής επιφάνειας 12.000m², και τα νέα κτίρια στην ακτή συνολικής επιφάνειας 3.000m².

Η μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους εγκαταστάσεις:

  • Εγκατάσταση Ύδρευσης: Κρύου και Ζεστού Νερού Χρήσεως
  • Εγκατάσταση Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων
  • Εγκατάσταση Πυρόσβεσης και Πυρανίχνευσης
  • Σύστημα Άρδευσης
  • Εγκατάσταση Κλιματισμού, Θέρμανσης και Αερισμού με ταυτόχρονη λειτουργία για Ψύξη και Θέρμανση
  • Ηλεκτρική Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων Κίνησης, Φωτισμού και Ειδικού Φωτισμού ανάδειξης Περιβάλλοντος Χώρου
  • Ηλεκτρική Εγκατάσταση Μέσης Τάσης με δύο Υποσταθμούς, εντός και εκτός του νησιού
  • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων
  • Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων (BMS)

Η μελέτη εκπονήθηκε σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, περιλαμβάνοντας σχέδια κατόψεων, ανόψεων, αξονομετρικά διαγράμματα, τομές, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, προδιαγραφές υλικού, διαδικασίες ποιότητας, τεχνικές περιγραφές, προμετρήσεις, έντυπα παραγγελιών υλικών, προκοστολόγηση κ.λπ.

Ασκήθηκε επίβλεψη από ομάδα μηχανικών επιτόπου του έργου καθ’ όλο το διάστημα της κατασκευής.