Αντιπροσωπευτικά Έργα

 

Κτίριο Γραφείων και Αποθηκών (LOGISTICS) της ΤΟΥΟΤΑ στον Ασπρόπυργο

 

Το συγκρότημα αποτελείται από τρία επίπεδα: Υπόγειο, Ισόγειο και πατάρι, και περιλαμβάνει τρία κτίρια αποθηκών (Α’, Β’ και Γ’) και ένα κτίριο γραφείων. Το κτίριο αποθηκών Α΄ περιλαμβάνει Ισόγειο, το κτίριο αποθηκών Β’ περιλαμβάνει Ισόγειο και πατάρι και το κτίριο αποθηκών Γ’ περιλαμβάνει υπόγειο και Ισόγειο. Το κτίριο γραφείων περιλαμβάνει Ισόγειο ενώ σε ξεχωριστό υπόγειο χώρο κάτω από το κτίριο αποθηκών Β’ βρίσκονται τα λεβητοστάσια και το αντλιοστάσιο πυρόσβεσης. Ο μετασχηματιστής είναι τοποθετημένος σε ξεχωριστό  κτίριο στον περιβάλλοντα χώρο.

Ανά χρήση έχουμε τα παρακάτω εμβαδά:

Λεβητοστάσια, Μηχανοστάσια, Ηλεκτροστάσια: 500 m2
Αποθήκες: 12300 m2
Γραφεία : 1200 m2


Η συνολική επιφάνεια των κτιρίων είναι 14000 m2 (σημειώνεται ότι κλιματίζονται και οι αποθήκες).


Μεγέθη Κυριοτέρων Μηχανημάτων:

Ψύκτες : 1 x 215 RT & 1 x 100 RT
Λέβητες: 1 x 540 Mcal/h & 1 x 390 Mcal/h
Μ/Σ: 1250 KVA
H/Z: 350 KVA
Πυροσβεστικό συγκρότημα:  350 m3/h & 8.0 Bar