Αντιπροσωπευτικά Έργα

 

Διαμόρφωση Αιθουσών Αναχωρήσεων στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου (ΚΑΗΚ) «Ν. Καζαντζάκης»

 


Το  έργο περιλαμβάνει τις Η/Μ εγκαταστάσεις της επέκτασης (2.000 τμ) του υπάρχοντος κτιρίου αεροσταθμού και της διαμόρφωσης των τριών (3) αιθουσών αναχωρήσεων Intra Schengen, Intra – Extra Schengen και Extra Schengen.

Οι εργασίες επέκτασης του Αεροσταθμού οργανώθηκαν σε φάσεις, με στόχο να μην σταματήσει, αλλά ούτε και να διαταραχθεί η λειτουργία του Αεροσταθμού.

Το αντικείμενο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει τις παρακάτω επί μέρους εγκαταστάσεις:

 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις – Ισχυρά Ρεύματα
 • Εγκατάσταση Ύδρευσης
 • Εγκατάσταση Αποχέτευσης
 • Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας
 • Εγκατάσταση Θέρμανσης – Αερισμού - Κλιματισμού
 • Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων
  • Τηλεφωνικές Εγκαταστάσεις
  • Εγκατάσταση Δικτύου Η/Υ
  • Εγκατάσταση Κεντρικής Κεραίας R-TV
  • Σύστημα Διανομής Ώρας
  • Μεγαφωνική Εγκατάσταση
  • Εγκατάσταση Πυρανίχνευσης
  • Εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης
  • Εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (BMS)
 • Εγκατάσταση Ανελκυστήρων
 • Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας - Γειώσεις
 • Εγκαταστάσεις Περιβάλλοντα Χώρου – Ηλεκτρικά – Αποχέτευση
 • Εγκατάσταση Συστήματος Οπτικών Αναγγελιών (ΣΟΑΠ)

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις μελετήθηκαν σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής και συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.