Αντιπροσωπευτικά Έργα

 

Μονάδα παραγωγής και διανομής ραδιοφαρμάκων της εταιρείας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε. στο Λαύριο Αττικής

 

Το κτίριο αποτελείται από τρεις κύριες ενότητες που είναι:

Παραγωγή και εργαστήρια
Φύλαξη και συντήρηση πρώτης ύλης
Γραφειακοί χώροι

Εκπονήθηκαν όλες οι μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, σε συνεργασία με εξειδικευμένη ομάδα αλλοδαπών συμβούλων λόγω των ειδικών απαιτήσεων του έργου, και ιδιαίτερα στο κύκλοτρον, στους χώρους υποστήριξής του και στους χώρους εργαστηρίων με απαιτήσεις καθαρότητας υψηλού βαθμού.

Μεγέθη Κυριοτέρων Μηχανημάτων:

Ψύκτες: 1 x 25 RT, 1 x 32 RT, 1 x 50 RT
Λέβητας: 1 x 280 Mcal/h
Μετασχηματιστές: 2 x 400 KVA
H/Z: 1 x 250 KVA
UPS: 1 x 30 KVA
Boiler: 1 x 1000 Lt


Πυρόσβεση: 

9 φιάλες αποθήκευσης FM 200 συνολικής χωρητικότητας 542,6 Kgr
14 φιάλες αποθήκευσης CO2 συνολικής χωρητικότητας 480 Kgr